Alfonsas Čipkus (Nyka-Niliūnas)

Poetas

Gimimo data: 1919-07-15

Pabendrauk per Messenger!

Įdomūs faktai

A. Čipkus – vienas didžiausių ir moderniausių XX a. lietuvių poetų, vertėjas, literatūros kritikas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas.

Skaitytojai jį geriau žino Alfonso Nykos-Niliūno slapyvardžiu. Kiti A. Čipkaus slapyvardžiai: Leonas Miškinas, Andrius Sietynas, H. B. S. ir kt.

Antrojo pasaulinio karo metu, norėdamas išvengti sovietų represijų, jis pasitraukė į Vakarus. Po penkerių metų Vokietijoje emigravo į JAV, kur gyveno iki pat mirties.

A. Čipkaus darbo moto: „kritika niekada negali pavirsti labdaringa įstaiga ir konkuruoti su Raudonuoju Kryžiumi, ji turi būti nedviprasmiška, nuosekli ir besiremianti pasauline (europine) perspektyva“.

Trūksta idėjų kaip sukurti savo CV?
Pasitelk į pagalbą „Europass”!

Esu rašytojas, poetas, turiu vertėjo ir literatūros kritiko darbo patirties. Antro pasaulinio karo metais emigravęs į Vokietiją, o galiausiai – į JAV, nuolat rašiau, dalyvavau kuriant įvairius literatūrinius žurnalus. Už nuopelnus Lietuvai esu apdovanotas nacionaline kultūros ir meno premija.

Atsisiųsti CV

Gimtoji kalba

Lietuvių kalba

Šaltiniai

 • A. Čipkus. Trumpas gyvenimo aprašymas (1940 m. gruodžio 2 d.), in: Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R- 8560, ap. 1, b., 86.
 • Nyka-Niliūnas A., Dienoraščio fragmentai, 1938-1970, Chicago : A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1998.
 • Nyka-Niliūnas A., Kūrybos studijos ir intepretacijos [sud. S. Žukas], Vilnius : Baltos lankos, 2000.
 • Nyka-Niliūnas A., Temos ir variacijos : literatūra, kritika, polemika, Vilnius : Baltos lankos, 1996.
 • Poezija iš svetur , [sudarė ir vertė Alfonsas Nyka-Niliūnas], Vilnius : Baltos lankos, 2010.

Ar jau turi savo „Europass“ CV?

Kas yra „Europass“ CV?

„Europass“ CV – tai standartizuoto formato gyvenimo aprašymas, kuris padeda įvertinti ir tinkamai pristatyti asmens įgūdžius, kompetencijas, kvalifikaciją ir darbo patirtį. Šis formatas atpažįstamas ir plačiai naudojamas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.

Paprasta ir patogu pildyti

 • Pildant „Europass“ CV, tame pačiame lange matysite patarimus ir paaiškinimus kaip pildyti CV bei atskiras jo dalis.
 • El. redaktorius pasirūpina, kad neužpildyti CV laukeliai, pavyzdžiui, neturint darbo patirties, nebūtų atvaizduojami jau užpildytame CV.
 • Aiški CV struktūra
 • Galima turėti ne vieną CV variantą
 • Kalbų įsivertinimo lentelė, kurią pildant matomi patarimai, kaip teisingai kalbos mokėjimą įvertinti
 • Patogus formatavimas: nereikia tvarkyti lygiavimo, šrifto, tarpų tarp eilučių ir t.t

0 metų

Naudojama forma

0 mln.

Užpildytų „Europass“ CV

0 sek.

Kas 2 sek. užpildoma forma

0 kalbos

Galimybė pasirinkti šablono kalbą

Susikurk savo
„Europass“ CV jau dabar!