Leonas
Sapiega

Leonas Sapiega

Ružanai, Vilnius
(LDK)

Gimimo data: 1557-04-04

1622–1633

Vilniaus vaivada, Lietuvos didysis etmonas

Vilniaus vaivadija, Vilnius (LDK)

 • tvarkiau administracijos, karo ir teismo reikalus;
 • rūpinausi miestų su Magdeburgo teisėmis apsauga ir tvarka;
 • prižiūrėjau miestų matus, saikus ir kainas;
 • mano jurisdikcijai priklausė visų vaivadijos miestų žydų kahalai (bendruomenės);
 • buvau LDK Ponų Tarybos narys.

1585–1623

Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pakancleris, kancleris

Vilnius (LDK)

 • tvarkiau Lietuvos įstatymų leidybą ir kontroliavau jų vykdymą;
 • buvau atsakingas už visą susirašinėjimą su užsienio karalystėmis;
 • vedžiau aktyvią užsienio politiką su Maskvos didžiąja kunigaikštyste ir Švedijos karalyste;
 • dalyvavau skiriant LDK pareigūnus, skirsčiau bajorams už tarnybą duodamus valdyti dvarus;
 • saugojau didįjį valstybės antspaudą.

1577(8)–1585

Teismo raštininkas, LDK sekretorius, LDK kanceliarijos raštininkas, maršalka

Oršo pilis/Lietuvos didžiojo kunigaikščio kanceliarija, Oršas, Vilnius, Varšuva (LDK)

 • buvau tiesioginis Lietuvos didžiojo kunigaikščio padėjėjas;
 • rengiau ir įteikinėjau adresatams karaliaus vardu parengtus raštus bei dokumentus;
 • nuolat bendravau su Ponų Tarybos nariais ir užsienio karalysčių pasiuntiniais.

Pomėgiai

Ružanų dvare turiu net 3 tūkst. tomų biblioteką – vieną didžiausių LDK.

1570–1578

Valstybininkas

Leipcigo universitetas ir kiti protestantiški Vokietijos universitetai, Leipcigas (Saksonija)

 • filologija, teisė, protestantų teologija. Išstudijavau pažangiausių filosofijos ir teisės teorijų pagrindus. Užsiėmiau erudicijos, proto ir karinių gebėjimų lavinimu.

1564–1570

Parengiamosios studijos universitetui

Nesvyžiaus Radvilų mokykla, Nesvyžius (LDK)

 • lotynų, graikų ir vokiečių kalbos, teisė, Šv. Raštas, reformacijos veikėjų raštai, retorika, raštvedyba, LDK statutai. Cicerono ir kitų romėnų korifėjų citavimo mokslas, retorika.

Gimtoji kalba

Rusėnų

Kitos kalbos

Lenkų kalba
Supratimas
Klausymas Skaitymas
C2 C2
Kalbėjimas
Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
C2 C2
Rašymas
C2
Senoji graikų kalba
Supratimas
Klausymas Skaitymas
C1 C2
Kalbėjimas
Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
C1 C1
Rašymas
C1
Lotynų kalba
Supratimas
Klausymas Skaitymas
C2 C2
Kalbėjimas
Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
C2 C2
Rašymas
C2
Vokiečių kalba
Supratimas
Klausymas Skaitymas
C2 C2
Kalbėjimas
Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
C2 C2
Rašymas
C1

Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai

Pasižymiu išskirtiniu žingeidumu bei apsukrumu, todėl jau ankstyvoje jaunystėje teikiau išsamią informaciją Ponų Tarybos nariams ir įgijau jų pasitikėjimą. Pasižymėjau įtaigumu ir paslaugumu, o tai leido pelnyti valdovų Stepono Batoro ir Zigmanto Vazos malonę. Esu komunikabilus ir nekonfliktiškas. Turiu neeilinę iškalbą ir erudiciją.

Organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai

Man nesvetimi ir ūkininko, finansininko bei užsienio prekybos organizatoriaus gebėjimai. Profesionaliai vadovavau darbams asmeniniuose ir laikinai valdytuose dvaruose, administravau LDK muitus. Atpirkinėdamas muitus, plačiai naudojausi pažangiausių to meto žydų finansininkų ir nuomininkų paslaugomis.

Kiti gebėjimai

Esu susitarimų ir kompromisų meistras bei subtilus diplomatas. Nors ir susikroviau didelius turtus, likau žmogiškas, rūpinausi kariais ir valstiečiais, steigiau savo dvaruose mokyklas jų vaikams. Taip pat esu tolerantiškas tikėjimo sferose, sugebu raminti įsižiebusias aistras.

„Europass“ CV

Visoje Europoje naudojama
gyvenimo aprašymo forma

Pildyti

Šaltiniai

 • K. Kognowicki. Žywot Lwa Sapiehy.
 • S.Lazutka. Leonas Sapiega (Gyvenimas, valstybinė veikla, politinės ir filosofinės pažiūros), Vilnius, 1998.
 • R.Petrauskas. Galia ir tradicija. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giminių istorijos, Vilnius, 2016;
 • R.Petrauskas. Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a. Sudėtis – struktūra – valdžia, Vilnius, 2003.
 • Rimša E. Heraldika, I, II tomai, Vilnius, 1998;
 • Semkowicz W. O Litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle roku 1413 // Lituano – Slavica. Posnaniensia. Studia Historica, t. 3, Poznań, 1989.