Mikalojus Radvila
Rudasis

Mikalojus Radvila Rudasis

Dubingiai, Biržai, Vilnius
(LDK)

Gimimo data: ~1515 m.

1565–1584

Vilniaus vaivada, LDK kancleris ir didysis etmonas

Lietuvos didžiosios kunigaikštijos Valdovų rūmai, Vilnius (LDK)

 • tvarkiau įstatymų leidybą ir kontroliavau jų vykdymą;
 • organizavau ir prisidėjau rengiant bei redaguojant II Lietuvos Statutą;
 • kartais karaliaus valia, o kartais ir savarankiškai skirsčiau už tarnybas bajorams duodamus valdyti dvarus;
 • saugojau didįjį valstybės antspaudą.

1550–1556

Trakų vaivada, LDK etmonas ir Ponų tarybos narys

Trakų vaivadija, Trakai, Vilnius (LDK)

 • tvarkiau administracijos, karo ir teismo reikalus;
 • rūpinausi vaivadijos miestų su Magdeburgo teisėmis apsauga ir tvarka;
 • tvarkiau visų miestų ir miestelių žydų bendruomenių reikalus;
 • posėdžiavau Ponų taryboje.

1544–1550

Pataurininkis

Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaras, Vilnius (LDK)

 • tik labai ypatingomis progomis pateikdavau karaliui gėrimus, prieš tai juos pats paragavęs, taip parodydamas, kad gėrimas nėra užnuodytas.

1522–1584

Politikas, riteris, karo vadas, viso gyvenimo neformalios studijos

Tėvų dvaras, LDK Valdovų rūmai, Lenkijos karaliaus dvaras, Vilnius (LDK)

 • menai, istorija ir retorika, lotynų kalba, teisė, religijų mokslas.

Gimtoji kalba

Lenkų

Kitos kalbos

Rusėnų kalba
Supratimas
Klausymas Skaitymas
C2 C2
Kalbėjimas
Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
C2 C2
Rašymas
C2
Lotynų kalba
Supratimas
Klausymas Skaitymas
B2 B1
Kalbėjimas
Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
B2 B2
Rašymas
A1

Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai

Pasižymiu puikiais bendravimo įgūdžiais, esu kompromisų meistras, iš tėvo paveldėjau oratoriaus gabumus. Mano diplomatiniai gebėjimai nepralenkiami, įgyti sunkiose derybose dėl pelningų Radvilų giminės atstovų ir jų klientų vedybų, pelningų tarnybų ir susidūrimuose su Maskvos didžiosios kunigaikštystės pasiuntiniais. Greitai sugebu užmegzti naudingus ryšius ir juos sėkmingai vystyti.

Organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai

Visą gyvenimą dirbau administracinį darbą, tad LDK kanceliarijoje nebuvo tokios vietos, kurios nepažinočiau kaip savo penkių pirštų. Gerai sutariu su žemesnes pareigas užimančiais darbuotojais, sugebu efektyviai deleguoti darbus. Iš didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro išrūpinau teisę Vilniuje pastatyti evangelikų reformatų bažnyčią.

Kiti gebėjimai

Puikiai išmanau karališkų medžioklių organizavimo ypatumus. Esu surengęs dešimtis karališkų medžioklių Žygimantui Augustui.

„Europass“ CV

Visoje Europoje naudojama
gyvenimo aprašymo forma

Pildyti

Šaltiniai

 • Kunigaikščiai Radvilos (autorių kolektyvas), Vilnius, 2016;
 • R.Petrauskas. Galia ir tradicija. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giminių istorijos, Vilnius, 2016;
 • R.Petrauskas. Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a. Sudėtis – struktūra – valdžia, Vilnius, 2003.
 • Raimonda Ragauskienė, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris Mikalojus Radvila Rudasis (apie 1515–1584 m.), Vilnius, 2002;
 • Rimša E. Heraldika, I, II tomai, Vilnius, 1998;
 • Semkowicz W. O Litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle roku 1413 // Lituano – Slavica. Posnaniensia. Studia Historica, t. 3, Poznań, 1989.