Mikalojus Kristupas
Radvila Našlaitėlis

Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis

Nesvyžius, Vilnius, Šidlava
(LDK)

Gimimo data: 1549-08-02

1604–1616

Vilniaus vaivada

Vilniaus vaivadija, Vilnius (LDK)

 • tvarkiau administracijos, karo ir teismų reikalus;
 • rūpinausi miestų su Magdeburgo teisėmis apsauga ir tvarka;
 • prižiūrėjau miestų matus, saikus ir kainas;
 • buvau LDK Ponų Tarybos ir Abiejų Tautų Respublikos Senato narys.

1586–1604

Trakų kaštelionas, vaivada

Trakų vaivadija, Trakai (LDK)

 • Trakų vaivadijoje buvau vyriausias valdytojas ir Abiejų Tautų Respublikos Senato pareigūnas;
 • atlikdavau pilies valdytojo, teismo ir karinio administratoriaus pareigas, taip pat vadovavau pilies ūkio priežiūros darbams;
 • tvarkiau administracijos, karo ir teismo reikalus;
 • rūpinausi Trakų vaivadijos miestų su Magdeburgo teisėmis apsauga ir tvarka;
 • prižiūrėjau matus, saikus ir kainas.

1569–1586

Lietuvos dvaro ir LDK maršalka

LDK Valdovų rūmai, Vilnius

 • buvau didžiojo maršalkos pavaduotojas dvaro reikalams;
 • prižiūrėjau didžiojo kunigaikščio teismą, valdžiau didžiojo kunigaikščio dvarą;
 • buvau atsakingas už valdovo ramybę, kontroliavau visą dvaro apsaugą ir valdovo gvardiją;
 • skirdavau dvaro pareigūnus;
 • po Liublino unijos, kaip LDK didysis maršalka, buvau Abiejų Tautų Respublikos Seimo ir Senato nariu.

1564–1566

Universitetinis išsilavinimas

Tiubingeno universitetas, Tiubingenas (Vokietija)

 • matematika, geografija, medicina, teologija. Lotynų ir vokiečių kalbos.

1563–1564

Gimnazistas

Strasbūro protestantų gimnazija, Strasbūras (Vokietija (dabar – Prancūzija))

 • tobulinau lotynų kalbą, išmokau vokiečių kalbos. Mokslų nebaigiau dėl maro epidemijos.

Publikacijos

Išleidau knygą „Kelionė į Jeruzalę“, kuri tapo pirmuoju europiniu lietuvišku bestseleriu. Vien XVII-XVIII a. pasirodė keturi leidimai lotynų, du vokiečių, šeši lenkų ir vienas leidimas rusų kalbomis.

Gimtoji kalba

Lenkų

Kitos kalbos

Rusėnų kalba
Supratimas
Klausymas Skaitymas
C2 C2
Kalbėjimas
Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
C2 C2
Rašymas
C2
Lotynų kalba
Supratimas
Klausymas Skaitymas
C2 C2
Kalbėjimas
Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
C2 C2
Rašymas
C2
Vokiečių kalba
Supratimas
Klausymas Skaitymas
C2 C2
Kalbėjimas
Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
C2 C2
Rašymas
C2
Italų kalba
Supratimas
Klausymas Skaitymas
C2 C2
Kalbėjimas
Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
C2 C2
Rašymas
C2

Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai

Išsiskiriu labai gerais bendravimo įgūdžiais, turimais dėl aukštos kilmės ir gero išsilavinimo. Tai man leido sėkmingai bendrauti net su Egipto dykumų plėšikais, o taip pat ir su LDK bei Karūnos valdovais, popiežiumi Pijumi V, su kuriuo 1566 m. susitikau Romoje. Brautis pro svetimos tvarkos, papročių ir įtarimų statomas kliūtis man neretai padėjo ir gudrybės, papirkimai bei gebėjimas apsimetinėti. Savo asmeninio žavesio dėka į Nesvyžių sugebėjau privilioti garsių to meto architektų, muzikų, filosofų, literatų, gydytojų ir kartografų.

Organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai

Nors niekada nelaikiau valstybinio darbo savo gyvenimo tikslu, jame įgijau neblogų organizacinių įgūdžių. Mano lyderystės gebėjimus taip pat padėjo atskleisti įvairūs karo žygiai: 1567 m. kartu su karaliumi Žygimantu Augustu kovojau prie Radoškovičių, o vėliau – Stepono Batoro žygyje prieš maskvėnus.

Kiti gebėjimai

1613 m. Amsterdame išleidau vieną tiksliausių to meto LDK žemėlapių. Labiausiai pasireiškiau kaip modernių miestų ir pilių bei bažnyčių statytojas. Gražiausias šių mano gebėjimų vaisius – Nesvyžiaus miestas, pilis ir barokinė katalikų bažnyčia, pastatyta vos keleriais metais vėliau nei pirmoji barokinė bažnyčia Italijoje. Patirties ir žinių sukaupiau keliaudamas, esu sukaupęs neregėtą mano laikams kelionių organizatoriaus patirtį. Pasižymiu analitiniu mąstymu. Tai, ką mačiau, nuolat lyginau su žiniomis iš gausaus savo geografinės, istorinės ir religinės erudicijos aruodo, kritiškai analizavau, o naujus ir negirdėtus dalykus uoliai aprašinėjau. Taip pat steigiau ir rėmiau katalikiškus vienuolynus ir brolijas, savo lėšomis prisidėjau prie koplyčių bei naujų bažnyčių statybos ir išlaikymo.

„Europass“ CV

Visoje Europoje naudojama
gyvenimo aprašymo forma

Pildyti

Šaltiniai

 • Kunigaikščiai Radvilos (autorių kolektyvas), Vilnius, 2016;
 • R.Petrauskas. Galia ir tradicija. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giminių istorijos, Vilnius, 2016;
 • R.Petrauskas. Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a. Sudėtis – struktūra – valdžia, Vilnius, 2003.
 • M.K.Radvila Našlaitėlis. Kelionė į Jeruzalę (įvadas, parašytas Jūratės Kiaupienės), Vilnius, 1990.
 • Raimonda Ragauskienė, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kancleris Mikalojus Radvila Rudasis (apie 1515–1584 m.), Vilnius, 2002;
 • Rimša E. Heraldika, I, II tomai, Vilnius, 1998;
 • A.Sajkowski. Od Sierotki do Rybenki.
 • Semkowicz W. O Litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle roku 1413 // Lituano – Slavica. Posnaniensia. Studia Historica, t. 3, Poznań, 1989.