Žygimantas Augustas
Jogailaitis

Žygimantas Augustas Jogailaitis

Vilnius, Varšuva
(LDK, Lenkijos Karūna)

Gimimo data: 1520-08-01

1548–1572

Karalius

Lenkijos karalystė, Krokuva (Lenkijos Karūna)

 • valdžiau Lenkiją;
 • vykdžiau vyriausiojo karo vado pareigas;
 • ėjau teisėjo pareigas, dalijau dvarus ir buvau teisėtumo garantas.

1544–1572

Didysis kunigaikštis

Vilnius (LDK)

 • valdžiau Lietuvą;
 • buvau vyriausiasis karo vadas ir teisėjas, valdžiau visas valstybines žemes;
 • skyriau dvasininkus ir pasauliečius į aukštus postus.

1529–1535

Mokslai, tinkami karaliaus postui užimti

Vavelio pilies rūmai. Mokytojai – italas Giovanni de Mathio, auklėtojas vyskupas Piotras Opalinskis ir Lenkijos karaliaus kanceliarijos dvarionis Scipio Scholaris, Krokuva, Vilnius (Lenkijos Karūna, LDK)

 • lotynų, vokiečių ir italų kalbos. Teologija, filosofija, istorija, retorika. Muzika, gamta, geografija, geometrija, alchemija, menai (architektūra), medžioklė bei riterių kovos.

1526–1529

Pradinis mokslas

Motinos, Lenkijos karalienės Bonos Sforcos rūmų mokykla, gydytojo Giovanni Valentino pamokos. Krokuva, Vilnius (Lenkijos Karūna, LDK)

 • skaitymas ir rašymas gimtąja kalba, muzika, menas, italų ir vokiečių kalbos, Petrarkos ir Vergilijaus eilės.

Gimtoji kalba

Lenkų

Kitos kalbos

Lotynų kalba
Supratimas
Klausymas Skaitymas
C1 C1
Kalbėjimas
Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
C1 C1
Rašymas
C1
Italų kalba
Supratimas
Klausymas Skaitymas
C2 C2
Kalbėjimas
Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
C2 C2
Rašymas
C1
Vokiečių kalba
Supratimas
Klausymas Skaitymas
C1 C1
Kalbėjimas
Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
C1 C1
Rašymas
C1

Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai

Pasižymiu polemine logika, istorine diplomatijos erudicija ir sąmojumi, retorika. Tikslų derybose paprastai siekiu išvargindamas oponentus smulkmenų redagavimu ir apeliavimu į oponentų jausmus.

Organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai

Esu kilnus, itin stabilaus būdo, niekas nėra matęs manęs įtūžusio, esu protingas ir išmintingas santykiuose su visais pavaldiniais. Man valdant Elbinge pastatytas pirmasis lenkų karo laivas. Esu nepataisomas estetas, neturiu konfliktiškų ambicijų, bet sugebėjau išlaikyti reguliariąją kariuomenę, išplėsti karališkųjų patrankų liejyklų tinklą ir ginklų gamybą LDK bei Lenkijoje. Pasižymiu išskirtine diplomatine išmintimi.

Kiti gebėjimai

Jau būdamas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, medžioklėse praleidau net 223 dienas. Mano mėgstamiausi palydovai – šunys Sibilija ir Grifas. LDK išleidau Tolerancijos ediktą, po kurio visų konfesijų bajorai galėjo užimti bet kurias pareigas Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Nepaisydamas milžiniško oligarchų pasipriešinimo, 1565 m. ryžtingai ir nuosekliai vykdžiau mokesčių reformą Lenkijoje.

„Europass“ CV

Visoje Europoje naudojama
gyvenimo aprašymo forma

Pildyti

Šaltiniai

 • E.Gudavičius. Jonas Chodkevičius, Lietuvos europėjimo keliais, Vilnius, 2002.
 • G.Kirkienė. LDK politikos elito galingieji: Chodkevičiai XV-XVI amžiuje, Vilnius, 2008.
 • R.Petrauskas. Galia ir tradicija. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giminių istorijos, Vilnius, 2016;
 • R.Petrauskas. Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a. Sudėtis – struktūra – valdžia, Vilnius, 2003.
 • Rimša E. Heraldika, I, II tomai, Vilnius, 1998;
 • Semkowicz W. O Litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle roku 1413 // Lituano – Slavica. Posnaniensia. Studia Historica, t. 3, Poznań, 1989.