Jonas
Chodkevičius

Jonas Chodkevičius

Chodkevičių rūmai, Vilnius
(LDK, Livonija)

Gimimo data: 1537 m.

1566–1579

LDK maršalka ir Livonijos valdytojas, Vilniaus kaštelionas

LDK Valdovų rūmai, Livonijos protektoratas, Vilnius (LDK)

 • buvau atsakingas už valdovo ramybę, skyriau dvaro pareigūnus;
 • valdžiau Gedimino pilį, reguliavau jos ūkį;
 • nustatinėjau muitus ir mokesčius karo reikalams, dalinau dvarus, tvirtinau jų valdymo teisėtumą;
 • rūpinausi Rygos pasidavimu LDK ir karaliui Žygimantui Augustui bei Livonijos prijungimu prie LDK, mano pastangomis 1566 m. antrąją Kalėdų dieną Gardino Seime buvo patvirtintas Livonijos prijungimas prie LDK.

1564–1579

Žemaičių seniūnas

Žemaičių seniūnija, Kėdainiai (LDK)

 • rūpinausi seniūnijos administracijos, teismo ir karo reikalais;
 • buvau atsakingas už seniūnijos miestų bei miestelių saugumą, jų vidaus tvarką;
 • kontroliavau prekių kainas, matus ir saikus;
 • rūpinausi seniūnijos miestų bei miestelių žydų kahalų (bendruomenių) reikalais.

1559–1563

Lietuvos stalininkas

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Valdovų rūmai, Vilnius (LDK)

 • prižiūrėjau didžiojo kunigaikščio stalo parengimą kasdienių pusryčių, pietų metu ir per pobūvius, tačiau vos tik gavęs šią pareigybę iškart buvau išsiųstas vadovauti LDK kariuomenei į Livoniją, todėl laikas turint šią formalią pareigybę praėjo Livonijos karo žygiuose.

1553–1555

Riterio, karo vado studijos

Šv. Romos imperatoriaus Karolio V (1519–1555) dvaras, Viena (Austrija, Vokietija, Nyderlandai)

 • dvaro gyvenimo ir karybos pamokos, karo žygiai.

1547–1553

Universitetinis išsilavinimas

Tėvo dvaras, Karaliaučiaus, Leipcigo, Vitenbergo universitetai (Prūsijos kunigaikštystė, Saksonija)

 • teisė, gamtos mokslai, teologija, lotynų ir vokiečių kalbos. Ypatingi gebėjimai pasireiškė politikoje, karyboje, diplomatijoje bei religinėje veikloje.

Apdovanojimai

1568 m. suteiktas Grafo titulas už nuopelnus prijungiant Livoniją prie LDK.

Gimtoji kalba

Lenkų

Kitos kalbos

Lotynų kalba
Supratimas
Klausymas Skaitymas
C1 C1
Kalbėjimas
Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
C1 C1
Rašymas
C1
Vokiečių kalba
Supratimas
Klausymas Skaitymas
C2 C2
Kalbėjimas
Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
C2 C2
Rašymas
C2
Rusėnų kalba
Supratimas
Klausymas Skaitymas
C2 C2
Kalbėjimas
Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu
C2 C2
Rašymas
C1

Lygmenys: A1 ir A2: pradedantis vartotojas - B1 ir B2: pažengęs vartotojas - C1 ir C2: įgudęs vartotojas
Bendrieji Europos kalbų metmenys

Bendravimo gebėjimai

Pasižymiu polemine logika, istorine diplomatijos erudicija, sąmojumi bei retorika. Tikslų derybose paprastai siekiu išvargindamas oponentus smulkmenų redagavimu ir apeliavimu į jų jausmus. Lemiamu derybų etapu Liubline dramatiška kalba apeliavau į valdovo pareigą rūpintis pavaldiniais taip įtikindamas Žygimantą Augustą apginti savo tėvynę. Mano kalba visiems paliko tokį didelį įspūdį, kad abi pusės galų gale ryžosi kompromisams.

Organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai

Mano kaip lyderio savybės ir puikios derybininko kvalifikacijos ypač išryškėjo Liubline, kur, pasitraukus Radvilai Rudajam, tapau LDK delegacijos Liublino Seime vadovu ir moraliniu LDK lyderiu siekiant lygiateisės unijos. Amžininkai mane vadino tuo didžiuoju ponu, kuris savo darbais prilygsta valdovams.

Turiu sukaupęs didelę miestų steigimo patirtį. 1579 m. Grūstės valsčiuje (netoli Ylakių) įkūriau Bareikių miestą, o šalia Skuodo dvaro – Johanesburgą, kuriam išrūpinau Magdeburgo teises. Pasinaudojęs Livonijos valdytojo padėtimi, kviečiau į naują miestą atvykti gyventi Livonijos vokiečius, sėkmingai plėtojau miestelio ir savo dvaro ekonomiką.

„Europass“ CV

Visoje Europoje naudojama
gyvenimo aprašymo forma

Pildyti

Šaltiniai

 • E.Gudavičius. Jonas Chodkevičius, Lietuvos europėjimo keliais, Vilnius, 2002.
 • G.Kirkienė. LDK politikos elito galingieji: Chodkevičiai XV-XVI amžiuje, Vilnius, 2008.
 • R.Petrauskas. Galia ir tradicija. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giminių istorijos, Vilnius, 2016;
 • R.Petrauskas. Lietuvos diduomenė XIV a. pabaigoje – XV a. Sudėtis – struktūra – valdžia, Vilnius, 2003.
 • Rimša E. Heraldika, I, II tomai, Vilnius, 1998;
 • Semkowicz W. O Litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle roku 1413 // Lituano – Slavica. Posnaniensia. Studia Historica, t. 3, Poznań, 1989.